Politisk plattform fra rød-grønn gruppe 2015-2019

Meløys velgere har gitt klar beskjed: De ønsker endring, og de ønsker rød-grønn politikk de neste fire årene. Arberiderpartiet, Senterpartiet og Sosialistisk Venstreparti har forhandlet fram et godt styringsdokument for perioden.

original_1478643412_874646