Om Meløy Arbeiderparti

Meløy Arbeiderparti


Styret

 • Sigurd Stormo

  Gift, tre barn og bor i Torsvika. Jobber som energiingeniør. For meg handler kommunevalget 2015 om å få til det beste for Meløy og innbyggerne. På kjerneområder som helse, barnehage, skole og eldreomsorg skal det være gode offentlige tilbud som omfatter alle. Arbeid til alle er jobb nr 1.

 • Hugo Hansen

  hugo.h@signalbox.no 482 44 921
 • Anne Marit Olsen

  Gift, tre barn og bor i Glomfjord. Jobber innen turisme og design. Hjertesaker: Næring og utvikling og styrking av egen kommune i regionen. Investering og forskjønnelse av Meløy kommune.

 • Hulda Lutro

 • Lisbeth Selstad Amundsen

  lis-els@hotmail.com 900 47 915

  Gift, seks barn og bor i Glomfjord. Jobber som hjelpepleier/miljøarbeider. Jeg er opptatt av omsorg og skole, og alt annet som har betydning for vår vakre kommune.

 • Marianne Johansen

  Samboer, to barn og bor på Ørnes. Planinspektør og adjunkt i videregående skole. Hjertesaker: Oppvekst og utdanning

 • Ola Arnfinn Loe

  Gift, sju barn og bor på Åmnes. Lærer og IKT-veileder i Meløy kommune. Hjertesaker: Oppvekst og idrett, kultur og friluftsliv

 • Roger Hedstrøm

 • Sture Bang

  Gift, tre barn og bor på Ørnes. Jobber som finansiell rådgiver i bank. Hjertesaker: Skole og næringsutvikling.

Lokallag i Meløy Arbeiderparti

 • Meløy Arbeiderparti