Våre politikere

 • Sigurd Stormo

  Gift, tre barn og bor i Torsvika. Jobber som energiingeniør. For meg handler kommunevalget 2015 om å få til det beste for Meløy og innbyggerne. På kjerneområder som helse, barnehage, skole og eldreomsorg skal det være gode offentlige tilbud som omfatter alle. Arbeid til alle er jobb nr 1.

 • Lisbeth Selstad Amundsen

  lis-els@hotmail.com 900 47 915

  Gift, seks barn og bor i Glomfjord. Jobber som hjelpepleier/miljøarbeider. Jeg er opptatt av omsorg og skole, og alt annet som har betydning for vår vakre kommune.

 • Rolf Birger Nilsen

  Gift, tre barn og bor på Halsa. Omstillingsrådgiver. Hjertesaker: Tilrettelegging og fortsatt utvikling av næringslivet i Meløy. Det er viktig å aktivt stimulere til bolyst og engasjement i bygdene.

 • Sture Bang

  Gift, tre barn og bor på Ørnes. Jobber som finansiell rådgiver i bank. Hjertesaker: Skole og næringsutvikling.

 • Ola Arnfinn Loe

  Gift, sju barn og bor på Åmnes. Lærer og IKT-veileder i Meløy kommune. Hjertesaker: Oppvekst og idrett, kultur og friluftsliv

 • Marianne Johansen

  Samboer, to barn og bor på Ørnes. Planinspektør og adjunkt i videregående skole. Hjertesaker: Oppvekst og utdanning

 • Arild Robert Kjerpeseth

  Gift, tre barn og bor i Meløy. Jobber i Posten Norge. Hjertesaker:Beholde etablerte, og skape nye arbeidsplasser i Meløy. Bedre kvaliteten på kommunale tjenester.