Politikken

Meløy Arbeiderparti skal ha en aktiv rolle i politikk og samfunnsliv, for å få til det beste for Meløy og innbyggerne. For Meløy Arbeiderparti står velferdstjenestene i sentrum, derfor skal det på kjerneområder som helse, barnehage, skole og eldreomsorg være gode offentlige tilbud for alle. Felleskap og kvalitet i tjenestetilbud må stå sentralt i fremtidens Meløy og alle skal ha rett til de samme tjenestene.

Program for Meløy Arbeiderparti

Vedlegg 1