Bruk stemmeretten!

Valgkampen er så godt som over, og det gjenstår bare å stemme. Vi i Meløy Arbeiderparti håper så mange som mulig benytter seg av stemmeretten, og forteller hvordan de vil at Meløy skal styres de neste fire årene. Særlig vil vi oppfordre førstegangsvelgere til å bruke sin stemme. Godt valg!

original