Aktuelt

Nyheter

  • Meløy Arbeiderparti for hydrogen

    Hydrogen kan bli blant de viktigste energibærerne for framtida. I Glomfjord ligger alt til rette for grønn produksjon av hydrogen, til industri og transport i Nordland.

  • Politisk plattform fra rød-grønn gruppe 2015-2019

    Meløys velgere har gitt klar beskjed: De ønsker endring, og de ønsker rød-grønn politikk de neste fire årene. Arberiderpartiet, Senterpartiet og Sosialistisk Venstreparti har forhandlet fram et godt styringsdokument for perioden.

  • Bruk stemmeretten!

    Valgkampen er så godt som over, og det gjenstår bare å stemme. Vi i Meløy Arbeiderparti håper så mange som mulig benytter seg av stemmeretten, og forteller hvordan de vil at Meløy skal styres de neste fire årene. Særlig vil vi oppfordre førstegangsvelgere til å bruke sin stemme. Godt valg!